حالت نمایش:

 لیست مشتریان شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان:

*                          

 

*              بیمه توسعه                                                                                                     شرکت آسفالت طوس

*              موسسه مالی اعتباری توسعه                                                                           شرکت مس شهید باهنر

*              شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران                                           شرکت هواپیمایی آسمان 

*             کارگزاری توسعه فردا                                                                                        شرکت مهر آمین نت

*             بانک تجارت(200شعبه)                                                                                      شرکت تحقیقات و میکروسیستم ایران

*             بانک توسعه صادرات                                                                                          شرکت برج آوران ابنیه                                       
 

*            خطوط لوله و  مخابرات شرکت نفت                                                                      شرکت تجارت و اعتبار                          

*د           دانشگاه صنعتی امیرکبیر                                                                                   شرکت آرمه دشت (ساختمان اصلی)

*            شرکت بازرگانی پتروشیمی                                                                                سازمان هلال احمر ایران (شرکت آرمه دشت)  
 

*           شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)                                                     برج تهران(شرکت آرمه دشت)

              کارخانجات نساجی بروجرد                                                                                 شرکت توسعه داران امید   

 *           پژوهشکده هوا و فضا                                                                                       شرکت بیمه ایران

 *          آب و فاضلاب استان تهران                                                                                  شرکت سرمایه گذاری توسعه

 *         شرکت نفت فلات قاره                                                                                        شرکت آب و فاضلاب مرکز،زنجان،مشهد و بندرانزلی
                                                          

            شرکت ایران سیستم                                                                                         سازمان تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) 

 *          نیروی مقاومت بسیج                                                                                        کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی

      شرکت خدمات انفورماتیک                                                                                  شرکت Al Aali

 

      شرکت ایران نوکیا                                                                                             شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان(مبسا)

      مخابرات استان تهران                                                                                        سازمان بنادر کشتیرانی جمهوری اسلامی

                                                                                                                           تهران،بوشهر،هرمزگان،نوشهر،خوزستان و بندر انزلی

      شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران                                                                        سازمان خدمات درمانی استان تهران،سیستان و

                                                                                                                          بلوچستان،هرمزگان،بوشهر، گلستان،آذربایجان شرقی 
     
     گمرک جمهوری اسلامی                                                                                    کرج،یزد و بندرانزلی  
 
  


     شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو(مانیر)

     سازمان هواشناسی


                      
               

 

*